Vrijheid
Creeer een goede werksfeer
..
Klik Hier

Duurzame inzetbaarheid

ViaCoach coacht persoonlijk leiderschap.

Transparantie, eigenaarschap en resultaatgericht

Je wilt tevreden klanten, diensten verlenen, optimaal presteren, net als efficiency en laag verzuim, dus lage kosten. De prestatie en werkvermogen van je personeel zit in de mate van vitaliteit van je personeel. Het in beeld hebben van het human capital (kennis, competenties en maatschappelijke waarden) is van belang voor de continuïteit.

Duurzame inzetbaarheid: werkgever en werknemer zijn ‘fit’, hebben een match die past en zijn wendbaar. Inzetbaarheid is afhankelijk van vakkennis, vitaliteit en betrokkenheid.

Duurzame inzetbaarheid coachen  op onderwerpen als: opleidingsbehoefte, talenten benutten, passend werk, betere samenwerking, stijl van leidinggeven, cultuur, teamwork.

Ik werk in opdracht van werkgevers en op eigen verzoek.

duurzame
inzetbaarheid

ViaCoach biedt de werkgever aan

Talentontwikkeling

Betrokken werknemer

Duurzaam inzetbaar zijn is relevant blijven! Door ontwikkelingen, innovaties worden er steeds andere eisen gesteld aan medewerkers.

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt eist ook meer van medewerkers. Dat vraagt ook meer aandacht voor de medewerker: 1. investeren in zijn ontwikkeling en 2.  de medewerker vasthouden. Welke mogelijkheden biedt jij je medewerker?

Inzetbaarheid is afhankelijk van vakkennis, vitaliteit en betrokkenheid. Dat vraagt doorlopend actie. Werkgever en werknemer moeten zijn ‘fit’, een match hebben die past.

Potentieel benutten

Talentontwikkeling

Betrokken werknemer

(Team) Functioneren

Je komt in gesprek met je medewerker

Mensen werken niet alleen voor het geld, maar ook willen zich nuttig en gewaardeerd te voelen. 'Werken is halen en brengen'. Hier ligt je winst. Werknemers verwachten dat je, werkgever, naar ze luistert en dat je ze in je planning betrekt. Werkgevers die duidelijk uitleggen waar ze voor staan en hoe ze daar met iedereen invulling aan wil geven, kunnen daarmee het werkplezier van werknemers een flinke boost geven. Coaching is een effectieve methode om motivatieproblemen en ander werk gerelateerde problemen op te lossen.

Resultaatgericht werken

Stress & werkenergie

Preventief werken aan verzuim en motivatie zichtbaar maken.

Energiebronnen van je medewerker meetbaar maken. Als je weet wat je medewerker motiveert, dan ben je in staat de prestatie te verbeteren en betrokkenheid te verhogen. Jij en je medewerker weten dan waar hij zijn invloed kan vergroten en kun je de ontwikkelingsvraag formuleren om optimaal te presteren. De Werkenergieanalyse© maakt coaching meetbaar en is een sterke procesversneller.

Werkenergieanalyse

werkgever en werknemer

Dat wat
werkgever
en
werknemer
bindt

Groeien en ontwikkelen. Beheersen van kwaliteit en mobiliteit door gerichte ontwikkeling van competenties resultaten halen en problemen oplossen.

Duurzame inzetbaarheid gaat over belangen van de organisatie en medewerker. Hoe creëer je goede arbeidsverhoudingen  en arbeidsvoorwaarden die aansluiten van de wensen en behoeften van werkgever en werknemer.

Een goede match tussen persoon en organisatie maakt beiden vitaler. Voor mij zijn de volgende vragen belangrijk, zodat werkgever en werknemer lang met elkaar kunnen optrekken en presteren.

 • Is de medewerker vitaal, veerkrachtig?
 • Wat motiveert?
 • Komen de ambities overeen?
 • Over welke competenties/talenten beschikt de medewerker?
 • Aan welke competenties is behoefte?

Duurzaam inzetbaar door competentiegericht ontwikkelen

Coach duurzame inzetbaarheid

Werkgever en werknemer zijn 'fit', hebben een match die past, zijn betrokken, nu en in de toekomst.

Kansen creëren, ontwikkelen en doelen stellen, en zelf het stuur in handen nemen.

De mogelijkheden bespreken?

"Doen wat je leuk vindt.
Het spel en de knikkers."

Marja Ritsema
Coach

Duurzame inzetbaarheid | Loopbaancoaching

Duurzame inzetbaarheid, een actiepunt voor werkgever en werknemer!

Redenen om actief te zijn met duurzame inzetbaarheid:

 • Al jaren is ziekteverzuim en burn-out een probleem, voor de werknemer, collega’s en werkgever. Waar ligt de werkdruk?
 • Er is een grote mismatch op de arbeidsmarkt, werknemers zijn onvoldoende opgeleid en onderschatten de ontwikkelingen van de markt en urgentie van de eigen ontwikkeling. Hoe staat het met de toekomstige inzetbaarheid?
 • Door verhogen van pensioen gerechtelijke leeftijd moeten we langer werken. Hoe houdt je dat vol?
 • Hoe gaat werken samen met zorgtaken? Wat is de werk-privébalans?
 

 

Coachingstraject

Loopbaanvraag: in mijn werk ?

Onderwerpen van coaching:

Ambitie: Wat wordt je volgende stap, doorgroeimogelijkheden
Resultaatgericht werken: Competentie gericht ontwikkelen
Energiebalans: Weten waar je energie van krijgt en hoe je het effectief maakt
Invloed vergroten: Inzichten waarop keuzes gemaakt kunnen worden en 'er zin in' krijgt
Inzetbaarheid: Meer doen van 'dat' wat bijdraagt aan de prestatie.

we love them

Wat anderen over mij zeggen

Blog

Talenten, kwaliteiten en meer

Talenten, passies, flow, kwaliteiten, competenties…… Dit zijn woorden die veel worden gebruikt, te pas en onpas, maar wat betekenen die woorden. Ik wil hier uitleggen

“Arbeidsmarkt klaar”, wat is dat?

“Arbeidsmarkt klaar”, wat is dat? Solliciteren; met een vacature zoeken, cv maken en brief schrijven ben je er niet. Het klinkt heel raar ‘arbeidsmarkt klaar’,

Ik wil de overkant halen, ik spring!

Ik heb weer een gesprek gevoerd met iemand die al een tijd in een ontslagzaak zit verwikkeld en maar niet toekomt aan het zoeken naar

Voor ieder die doelen wil realiseren

Loopbaancoaching is er voor ieder die verandering zoekt in het werk, een verdieping  zoekt, verlangt naar een nieuwe uitdaging, die inspiratie zoekt om dingen anders aan te pakken of vaardigheden wil ontwikkelen.

Het doel is zicht krijgen op je jezelf, je verlangens, kwaliteiten, ambitie, de invulling van je toekomst, goed functioneren en inzetbaarheid.  Er zijn zoveel keuzes te maken, maar waar ga je voor? Wat past bij jou en wat is belangrijk voor jou? Wat geeft jou het gevoel van nuttig zijn, ergens aan bijdragen, iets realiseren. Belangrijke vragen die centraal staan in het coachingstraject en jou helpen jouw richting te bepalen, keuzes te maken.

ViaCoach gaat voor persoonlijke groei en ontwikkeling, daar ben je nooit klaar mee. Ik coach op eigen verzoek en voor organisaties die coaching willen inzetten voor haar personeel. Hiervoor bied ik coachtrajecten aan.

Duurzame inzetbaarheid, de 4 pijlers:

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. 

Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Een goed beleid levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op. Deze werknemers dragen optimaal bij aan een productieve en flexibele organisatie.

Bevlogen teams scoren beter op:

Omzet (+12%)

Klantvriendelijkheid (+12%)

Productie (+18%)

Productiviteit van medewerkers verhogen

Je wilt de (markt) ontwikkelingen bijhouden?

 • De omgeving vraagt doorlopend aanpassing van de organisatie, dat vereist schakelen en je medewerker schakelt (niet) mee. 
 • Je wilt weten hoe je medewerker functioneert. Is de medewerker voldoende betrokken en heeft hij voldoende vaardigheden, zelfstandigheid en ervaren ze invloed op hun werk?
 • Zijn er groeimogelijkheden voor de medewerker en hoe die in te zetten of te ontwikkelen?
 • Is de medewerker flexibel, durft hij initiatief te nemen en heeft hij oog voor productiviteit? Of kan dat beter?

Verzuimpreventie

Weet je dat:

1 op de 3 ziekmelding stressgerelateerd is

1 op de 3 medewerker zich onderbenut voelt

1 op de 10 medewerker problemen heeft met de combinatie werk en privé

Bron: TNO

Tips voor het voorkomen van verzuim

En, hoe is het gesteld met het werkplezier?

Verzuimkosten verlagen door meer betrokkenheid

Analyseer werkplezier en werkenergie van je werknemer

“Ik geloof dat als werkplezier en prestatie samengaan het potentieel maximaliseert. Werk plezierig maken draagt bij aan een hogere productiviteit, en betere moraal en het stimuleert het welzijn van je medewerker(s). Gedreven werknemers zijn productiever. Met als resultaat: meer rendement. De Werkenergieanalyse© biedt inzicht. Op basis van de uitkomsten van deze analyse kunt je werk maken van verbetering.”

100 % fit

‘Fit’; een goede match van de werknemer op functie, taken en werkomgeving.

Organisatie ‘fit’; goed samenhangend geheel van de organisatie, haar bestaansvoorwaarden en hoe de organisatie en medewerkers tot elkaar verhouden.

Benut loopbaanbudget voor loopbaanplanning

empower

Werkgevers

Persoonlijk ontwikkelplan

Persoonlijke ontwikkeling is voor de medewerker een belangrijke motiverende factor. Het past goed in de uitwisselingsrelatie medewerker-organisatie, waardoor de organisatie door groei en veranderende omgeving ook zijn ontwikkeling onderhoudt. het persoonlijk ontwikkeling plan geeft de mogelijkheid aan de vraag- en aanbodzijde te sturen, door daarbij af te vragen: welke competentie heeft de organisatie nodig en welke talenten heeft de organisatie in huis.

De vraag naar ontwikkeling concreet maken

Mijn uitgangspunt is werken aan een goede match,  het verbinden van individuele persoonskenmerken met organisatie -/functiekenmerken en taakeisen. Competenties zijn te operationaliseren en de verbindende factor.

‘Organisatie fit’ bestaat uit het samenhangend geheel tussen bestaansrecht, leefbaarheid en inrichting. Hoe mensen en beroepen/functies zich tot elkaar verhouden is van invloed op prestaties.  De kunst van het managen is: afstemmen. 

Werkgever: Een goede match betekent ook werkplezier dat bijdraagt aan een hogere productie, hogere klanttevredenheid, betere moraal en lagere verzuimkosten.

Professional/medewerker: Een goede match betekent zeker werkplezier en geeft een betere prestatie, betere energiebalans, presentatie en meer tevredenheid en minder ziekteverzuim.

De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid  van het Ministerie van Sociale Zaken. De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op het Job Demand-Resourses onderzoek van Prof. Dr Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit.

 • Zijn de medewerkers vitaal?
 • Wat motiveert de werknemers?
 • Hoe kunnen werknemers in de toekomst nog toegevoegde waarde bieden?
 • Sluiten de ambities van de werknemer aan bij de mogelijkheden die geboden worden door de organisatie?
 • Over welke competenties beschikt de werknemer?
 • Passen de competenties bij de huidige functieomschrijving?
 • Hoe kunnen competenties beter worden ontwikkeld ten positieve van de organisatie?
 • Sluiten arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden  aan bij de wensen en behoeften van werknemers en de organisatie? Wat is de balans?
 • Organisatieprestatie, meten is weten
 • teamcoaching,
 • Verbetertrajecten.
 • Nul- en eindmeting verandertrajecten.
WhatsApp