Talenten, passies, flow, kwaliteiten, competenties......

Dit zijn woorden die veel worden gebruikt, te pas en onpas, maar wat betekenen die woorden. Ik wil hier uitleggen hoe ik de woorden zie, gebruik en betekenis aan geef. Mits goed gebruikt zijn het wel de ingrediënten die bijdragen om gelukkig te zijn, het beste uit jezelf te halen.

Talenten, (kern)kwaliteiten en sterke kanten

Talenten, iets waar je in uitblinkt, goed in bent en voorkeur voor hebt om te gebruiken, zoals; taal, rekenen, ruimtelijk inzicht, muziek, natuur, contact, persoonlijke ontwikkeling. Volgens Gardner zijn er 8 verschillende intelligentiegebieden. Van deze 8 intelligenties (talent) gebruiken de meeste mensen 3 het liefst. Al je talenten kun je verder ontwikkelen. Dit zijn je sterke kanten, als je weet wat je sterke kanten zijn, kun je daar in veel situaties nog beter gebruik van maken en daar je keuzes op baseren. Ontdek wat het beste bij je past. Waar ben je goed in? Wat doe je graag of vaak? Wat vind je leuk om te maken?

Kernkwaliteiten (Ofman): Met onze kernkwaliteiten kunnen we uiting geven aan wie we zijn. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen van de kern van een persoon behoren. Kernkwaliteiten kleuren de mens; het is de specifieke sterkte waar we bij iemand direct aan denken. Het is geen gedraging, maar een vermogen om af te stemmen op iets of de ander. Afstemmen, als antenne op de golflengte van de radio, zoveelste beter afgestemd op zijn kernkwaliteiten, zoveelste inspirerender en krachtiger iemand is. Je sterke kanten.

Talenten en kernkwaliteiten, tja, zoek de verschillen het zijn ‘sterke kanten’ die van nature voorkomen. Ik ben ooit begonnen met Daniel Ofman, het boek: de bezieling van kwaliteit in organisaties, en gebruik bij voorkeur kwaliteiten.  

 

Passie

Passie, ik gebruik het woord bijna niet. Als gezegd wordt: “we gaan je passie zoeken, dan snap ik dat niet. Als je niet weet wat je passie is, ga je hem niet in een coachtraject vinden, denk ik. Door beweging, iets doen kun je er wel tegenaan lopen, gaandeweg ontdekken. Alles wat aandacht krijgt groeit.

Als je zegt dat je gepassioneerd aan het werk bent, dan snap ik dat wel. Ik vind dat mooi, omdat ik denk dat iemand met volle overgave ergens mee bezig is, iets doet wat hem/haar boeit. Dat is wel een beetje het hoogste wat je kan bereiken als het gaan om zelfvervulling, betekenis geven aan je bestaan.

Datzelfde vindt je terug in flow, bevlogenheid meegaan met de stroom, ‘opgaan in’.  In de werkenergieanalyse wordt bevlogenheid gemeten…..

Roeping..

Competenties

(Kern)Competenties, een woord dat vanaf 1990 veel gebruikt wordt en zijn toepassing vooral kent in organisaties. Competentie omvat niet alleen het ‘wat’ van de organisatie, maar vooral ook ‘hoe’ men zich wil profileren, onderscheiden. De competenties van het management en medewerkers vormen de dragers van de kerncompetenties van de organisatie. Competenties zijn afgeleiden van de kerncompetenties. Competenties wordt gezien als belangrijk kritisch gedrag, kortweg: kwaliteiten/vaardigheden (sterke kanten), houding en gedrag. Dit kritisch gedrag maakt dat de organisatiedoelen wel of niet worden gehaald. Competenties zijn een sturingsmiddel en bieden een meetlat, die waarneembaar en bespreekbaar is. Feedback geven en vragen wordt daarmee vanzelfsprekender, tastbaarder.  

Deming circle
WhatsApp