Duurzame inzetbaarheid Loopbaan & Mobiliteit

De praktijk van alle dag is dat er een gewoonte ontstaat bij wat iemand doet. Er is dan geen aanleiding om te veranderen of stil te staan wat je anders zou willen. Het ontbreekt aan urgentie, bovendien geeft verandering verwarring, dat ontlopen we liever.   Er is vaak geen plan totdat er een crisis uitbreekt.

Vaak is er een crisis voor nodig als ziekte, burn-out, bore-out, conflict de tijd te creëren en na te denken over inzetbaarheid en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Elke leeftijdsfase, (opgebrande twintigers, dertigers met dilemma’s, veertigers met midlifecrisis, de vitale vijftigers, ervaren zestigers),  heeft loopbaanvragen en uitdagingen, zo kennen we ook loopbaanfasen met eigen vraagstukken.

Wat betekent duurzaam inzetbaar 'loopbaan' en 'mobiliteit'

Loopbaan van de medewerker: de werkzame periode van schoolverlater tot aan uittreding/pensioen.

  • Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn loopbaan, de werkzaamheden en de keuzes die hierin worden genomen. De centrale vraag is: hoe zit het met je inzetbaarheid, aantrekkelijkheid in je huidige baan, in de toekomst bij deze werkgever of op de arbeidsmarkt. De werkgever kan hierin faciliteren, er is een uitwisseling van ‘halen – brengen’ en op basis van  arbeidsvoorwaarden.

Mobiliteit: de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

  • Het organisatiebelang krijgt invulling door strategische personeelsplanning: hoeveel en welke kwaliteiten hebben we nu en in de toekomst nodig om onze ambities te realiseren. Duurzame inzetbaarheid vraagt van de werkgever dat de organisatie de juiste mensen aantrekt die passen bij de identiteit, cultuur, missie en ambities van de organisatie.

Er is een duidelijke relatie tussen duurzame inzetbaarheid en effectiviteit van organisaties. Daar waar de medewerker en organisatie bij elkaar passen en elkaar kunnen vinden ontstaat groei en prestatie voor beiden. Van belang is dat medewerkers met de organisatie meegroeien, een goede match met de organisatie te houden. Hiermee laat duurzame inzetbaarheid zien dat het gaat over de effectiviteit van de organisatie en medewerker. 

Zie ook talentmanagement  en loopbaanonderhoud. pop

Help de medewerker bewust te worden van zijn toekomst en kwaliteiten

Waarom vinden werknemers het lastig om zelf initiatieven te nemen in  kader van de eigen inzetbaarheid?

  1. Een korte termijn focus. Veel werknemers zijn onvoldoende doordrongen van het feit dat hun kennis en vaardigheden, zeg hun toegevoegde waarde/werknemerskapitaal, in een veranderende markt straks misschien wel minder waard is of er niet meer zal zijn;
  2. Onduidelijkheid/onwetendheid. Werknemers hebben vaak geen idee wat de arbeidsmarkt-ontwikkelingen zijn waar zij op termijn op in moeten zullen spelen en weten niet welke concrete stappen ze moeten nemen.
  3. Schaarste van tijd en geld. Een opleiding kost geld, vaak relatief te veel ten opzichte van het inkomen. Een opleiding vraagt veel tijd, energie en dat is ook niet goed in het leven te passen.

Tip: Bied in de voorbereiding tot een functionerings-/beoordelinggesprek een loopbaan ontwikkelgesprek aan. Dit is een goede voorbereiding op deze gesprekken, voor de medewerker werkt dit pro-actief omdat hij zelf de regie neemt, ziet dat hij keuzes kan maken. Voor de werkgever heeft dat als voordeel dat de werknemer heeft nagedacht, is voorbereid,waardoor een constructief gesprek volgt.

Kus de kikker

Kus de kikker

“Er was eens……..”   Hoe mooi had je je het voorgesteld? Hoe mooi was het toen je er aan  begon, de tijd dat je erin geloofde dat en indruk op je maakte? Het sprookje waarin je geloofde, loopt niet zo af zoals jij je had voorgesteld. De verbeelding is verdrongen door de realiteit. De boodschap, “………, en zij leefden nog lang en gelukkig” blijft uit. Wie is hier de held? 

Of de lol er nu af is, of je hebt burn-out signalen, of het brengt je niks meer, of je werk staat je tegen, of je ziet de zin ervan niet meer, accepteer dat signaal en zet jezelf op de eerste plaats!

 

De kikker (dierhelper) is betoverd, en helpt de held om zijn doel te bereiken. Als dat doel bereikt is vindt er een onttovering plaats.

De prinses verloor haar bal in een vijver. De kikker in de vijver bood haar aan de bal te pakken, maar daarvoor moest zij hem meenemen naar het kasteel en in haar bed laten slapen. De prinses stemde in. Na het diner  wilde de kikker in haar held gaan liggen. Walgend smeet de prinses de kikker tegen de muur waarbij de de kikker direct in een mooie prinses veranderde. Ze leefden nog lang en gelukkig.

WhatsApp