Verzuimkosten verlagen door meer betrokkenheid

Creëer een werkomgeving voor resultaten en werkplezier

Winst door bevlogenheid

Het werk moet gedaan!

En, hoe is het gesteld met jouw medewerkers?

Je hebt te maken met verzuim? Je zoekt verzuimpreventie?

 • Je raakt wel eens de controle kwijt op een medewerker die verzuimt. 
 • Je medewerker dreigt uit te vallen omdat ‘het boven zijn hoofd groeit’ in zijn werk of balans werk-privé.
 • Je wilt het ziekteverzuim verminderen en productiviteit verhogen.

Je wilt de (markt) ontwikkelingen bijhouden?

 • De omgeving vraagt doorlopend aanpassing van de organisatie, dat vereist schakelen en je medewerker schakelt niet mee. 
 • Je wilt weten hoe je medewerker functioneert. Is de medewerker voldoende betrokken en heeft hij voldoende vaardigheden, zelfstandigheid en ervaren ze invloed op hun werk?
 • Zijn er groeimogelijkheden voor de medewerker?
 • Is de medewerker flexibel, durft hij initiatief te nemen en heeft hij oog voor productiviteit? Of kan dat beter?

Weet je dat:

1 op de 3 ziekmelding stressgerelateerd is

1 op de 3 medewerker zich onderbenut voelt

1 op de 10 medewerker problemen heeft met de combinatie werk en privé

Bron: TNO

Bevlogen teams scoren beter op:

Omzet (+12%)

Klantvriendelijkheid (+12%)

Productie (+18%)

Analyseer werkplezier en werkenergie!

“Ik geloof dat als werkplezier en prestatie samengaan het potentieel maximaliseert. Werk plezierig maken draagt bij aan een hogere productiviteit, en betere moraal en het stimuleert het welzijn van je medewerker(s). Gedreven werknemers zijn productiever. Met als resultaat: meer rendement. De Werkenergieanalyse© biedt inzicht. Op basis van de uitkomsten van deze analyse kunt je werk maken van verbetering.”

ViaCoach helpt maximaal te presteren en doelen behalen.

Je komt in gesprek met je medewerker

Mensen werken niet alleen voor het geld, maar ook willen zich nuttig en gewaardeerd te voelen. Hier ligt je winst. Werknemers verwachten dat je, werkgever, naar ze luistert en dat je ze in je planning betrekt. Werkgevers die duidelijk uitleggen waar ze voor staan en hoe ze daar met iedereen invulling aan wil geven, kunnen alleen daarmee het werkplezier van werknemers als een flinke boost geven.

Energiebronnen van je medewerker kennen en de risico’s op verzuim meetbaar maken

Als je weet wat je medewerker motiveert, dan ben je in staat de prestatie te verbeteren. Maak energie- en stressbronnen meetbaar, weet waar je medewerker zijn invloed kan vergroten en vraag naar ontwikkeling ligt. Coaching is een effectieve methode om motivatieproblemen en ander werk gerelateerde problemen op te lossen.

Teamcoaching

Werk als waarde; werk dat bij iemand past en werk als iets dat mensen en teams helpt ontwikkelen. Bevlogenheid en werkplezier gaan samen. Coaching bevordert de veerkracht, draagkracht en het herstellend vermogen van de medewerker en daardoor ook teams.

Meer omzet, meer klantvriendelijkheid en productie

Werken een goede match medewerker en functie. Optimaal presteren: Je weet wat je medewerker wil en kan. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Medewerkers maken keuzes uit eigen informatie, maken eigen plan en gaan daar de leiding op nemen. We zetten in op invloed en pro-activiteit om de resultaten te verbeteren.

Analyseer werkplezier en energiebalans

Verhoog de inzet en betrokkenheid van je medewerker

De Werkenergieanalyse© is een tool die inzicht geeft in het niveau van bevlogenheid (toewijding, vitaliteit en betrokkenheid) en daardoor duurzame inzetbaarheid van teams en individuele werknemers. De Werkenergieanalyse® geeft inzicht in de belangrijke zaken op zowel organisatie- en functieniveau waardoor de ontwikkeling van de medewerker en teams en de vraag naar ontwikkeling concreet gemaakt kan worden. Op basis van de analyse kunnen keuzes gemaakt worden en een coachtraject of effectieve trainingen ingezet  worden.

De Werkenergieanalyse© maakt coaching meetbaar en is een sterke procesversneller. Dit is een effectieve methode om van re-actieve naar pro-actieve houding te bewegen. Door het maken van een nul- en een eindmeting krijg je duidelijk inzicht in het rendement van de interventie.

De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op het Job Demand-Resourses onderzoek van Prof. Dr Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit. Het brengt energiebronnen in kaart die te vertalen zijn naar maatwerk interventies om de duurzame inzetbaarheid en functioneren te vergroten.

Bevlogenheid en de daadkracht geven energie op de werkvloer en het werkplezier en het resultaat/de prestatie neemt toe.

De Werkenergieanalyse© is een eenvoudige, maar krachtige tool om in te zetten als verzuimpreventie, als basis voor functionerings-/ontwikkelingsgesprekken of optimaliseren van de organisatie. Doelen als: huidige duurzame inzetbaarheid beleid bepalen, opleidingsbehoefte vaststellen, loopbaanstappen formuleren, verbeteren inzet/motivatie en tevredenheid.

werk energiebalans

Middels de Werkenergieanalyse© binnen 14 dagen helderheid op energie- en stressbronnen en een actieplan. 

impact maken met ambitie

Werkenergieanalalyse

Ervaringen met Werkenergieanalyse®

Ik ervaarde veel spanning in mijn werk en kon er niet goed de vinger op leggen. Na 1 gesprek heb ik duidelijk gekregen welke stressbronnen dit waren en wat ik er zelf aan kan doen. Tevens heb ik geleerd om te focussen op mijn energiebronnen, waardoor mijn energiebalans weer helemaal top is, echt top!
Jan
5/5
Door de werkenergieanalyse weet ik nu dat ik nog voldoende uitdaging heb in mijn huidige werk en me veel beter kan specialiseren dan nog meer te gaan verbreden. Door concreet geformuleerde acties heb ik nu veel meer focus en rust rust gekregen.
I Verheijden
5/5
Momenteel zijn wij sterk aan het groeien. Tevens ondernemen wij graag duurzaam en daar hoort de juiste inzet en betrokkenheid van onze medewerkers bij. Hier gaan wij zorgvuldig mee om. Bij het 3gesprek tussen de medewerker, coach en mij bespreken we het prioriteitenplan, waarbij de medewerker zelf aan het stuur zit.
Porche Centrum Eindhoven & Maastricht: Martin van Os
5/5

Onderzoeken waar energie naar toe gaat

Hoe werkt het?

 • De Werkenergieanalyse brengt de energiegevers en energienemers door middel van een korte online vragenlijst in kaart.
 • Daarna volgt een verdiepend gesprek over de uitslag aan de hand van de uitgebreide rapportage
 • Daarbij stel je samen met mij als coach direct een actieplan op.
 • Dit actieplan is de basis voor het vervolggesprek met je medewerker.

Follow-up gesprek

Het menselijk gedrag bestaat voor een groot deel uit gewoonten. Een gewoonte veranderen is lastig, een in gang gezette verandering volbrengen ook. Dat geldt nu ook. Het is effectief  om steun te geven bij die verandering. De  werkenergieanalyse  is inclusief  een eindmeting, maar een aansluitend follow-up gesprek is aan te bevelen.

Dit gesprek is helpend omdat het een appel doet op het eigenaarschap van de medewerker, geeft een focus, bewegingsruimte en steun aan de verandering. Als de eindmeting is gemaakt wordt het begeleidingsgesprek gepland. Dan worden de resultaten besproken, het actieplan geëvalueerd, aangescherpt of bijgesteld. Het follow-up gesprek helpt de puntjes op de i te zetten en geeft steun aan de uitvoering van het plan.

loopbaanbudget = loopbaanplanning

power

De vraag naar ontwikkeling concreet maken

 • Zijn de medewerkers vitaal?
 • Wat motiveert de werknemers?
 • Hoe kunnen werknemers in de toekomst nog toegevoegde waarde bieden?
 • Sluiten de ambities van de werknemer aan bij de mogelijkheden die geboden worden door de organisatie?
 • Over welke competenties beschikt de werknemer?
 • Passen de competenties bij de huidige functieomschrijving?
 • Hoe kunnen competenties beter worden ontwikkeld ten positieve van de organisatie?
 • Sluiten arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden  aan bij de wensen en behoeften van werknemers en de organisatie? Wat is de balans?
 • Organisatieprestatie, meten is weten
 • teamcoaching,
 • Verbetertrajecten.
 • Nul- en eindmeting verandertrajecten.

Persoonlijk ontwikkelplan

Persoonlijke ontwikkeling is voor de medewerker een belangrijke motiverende factor. Het past goed in de uitwisselingsrelatie medewerker-organisatie, waardoor de organisatie door groei en veranderende omgeving ook zijn ontwikkeling onderhoudt. het persoonlijk ontwikkeling plan geeft de mogelijkheid aan de vraag- en aanbodzijde te sturen, door daarbij af te vragen: welke competentie heeft de organisatie nodig en welke talenten heeft de organisatie in huis.

100 % fit

‘Fit’; een goede match van de werknemer op functie, taken en werkomgeving.

Organisatie ‘fit’; goed samenhangend geheel van de organisatie, haar bestaansvoorwaarden en hoe de organisatie en medewerkers tot elkaar verhouden.

Duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. 

Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Een goed beleid levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op. Deze werknemers dragen optimaal bij aan een productieve en flexibele organisatie.

De Werkenergieanalyse® steunt op vier pijlers voor correcte implementatie van duurzame inzetbaarheid, namelijk: 

Als werkgever, leidinggevende, teamcoach of interim-manager sta je doorlopend voor personeelsvraagstukken.  Duurzame inzetbaarheid is daar 1 van. De Werkenergieanalyse® helpt hierbij. Met behulp van de Werkenergieanalyse® kun je de duurzame inzetbaarheid van medewerkers optimaliseren:

 • ✓ Bepaal de huidige duurzame inzetbaarheid
 • ✓ Verbeter de energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • ✓ Stel de opleidingsbehoeften vast
 • ✓ Formuleer loopbaanstappen
 • ✓ Verhoog de bevlogenheid
 • ✓ Bepaal het beleid

Mijn uitgangspunt is werken aan een goede match,  het verbinden van individuele persoonskenmerken met organisatie -/functiekenmerken en taakeisen. Competenties zijn te operationaliseren en de verbindende factor.

‘Organisatie fit’ bestaat uit het samenhangend geheel tussen bestaansrecht, leefbaarheid en inrichting. Hoe mensen en beroepen/functies zich tot elkaar verhouden is van invloed op prestaties.  De kunst van het managen is: afstemmen. 

Werkgever: Een goede match betekent ook werkplezier dat bijdraagt aan een hogere productie, hogere klanttevredenheid, betere moraal en lagere verzuimkosten.

Professional/medewerker: Een goede match betekent zeker werkplezier en geeft een betere prestatie, betere energiebalans, presentatie en meer tevredenheid en minder ziekteverzuim.

De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid  van het Ministerie van Sociale Zaken. De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op het Job Demand-Resourses onderzoek van Prof. Dr Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit.

Wat is de toegevoegde waarde van ViaCoach?

Succesvolle organisaties doen het goed, als ze doen waar ze goed in zijn en de uitdaging om het verschil te maken voor haar klanten steeds weer aan te gaan.  De match organisatie en medewerker is daarin belangrijk. Voor mij is het sleutelwoord: competenties. Ik ben ervan overtuigd dat als organisaties de focus helder heeft, de doelen heeft gesteld en communiceert en de organisatie ingericht wordt met mensen met de daarbij horende competenties, er energie, inspiratie ontstaat,  de resultaten zullen volgen. Medewerkers en organisaties kunnen niet zonder elkaar, de marktomstandigheden veranderen doorlopend en zijn uitdagend. In-, door- en uitstroom zijn issues van alledag. 

Mijn uitgangspunt is werken aan een goede match,  het verbinden van individuele persoonskenmerken met organisatie -/functiekenmerken en taakeisen. Competenties zijn te operationaliseren en de verbindende factor. Met mijn 20 jaar re-integratie en coaching ervaring is die brug te slaan.

Ik werk met de Werkenergieanalyse® omdat het een goede aanvulling op  het personeelsinstrumentarium,  een objectieve tool is die de medewerker zelf invult, goed en snel inzicht geeft hoe de huidige situatie is en de medewerker in staat stelt een aantal keuzes  te maken.

ViaCoach coacht persoonlijk leiderschap.