Follow Up

Follow Up Werkenergieanalyse & Actieplan

Het Follow Up gesprek is helpend omdat het in het proces een appel doet op het eigenaarschap van de medewerker, geeft richting, focus, bewegingsruimte en steun bij de uitvoering van het plan, dan wel verandering en de doelen te behalen. Als de eindmeting is gemaakt wordt het begeleidingsgesprek gepland. De resultaten worden besproken, het actieplan geëvalueerd, aangescherpt en/of bijgesteld. Het Follow Up gesprek helpt de puntjes op de i te zetten en geeft steun aan de uitvoering van het plan.

Share :

Twitter
Telegram
WhatsApp
WhatsApp