werk optimaliseren is weten waar de energie zit

Werkenergieanalyse een tool voor werkgevers en professionals

Binnen 14 dagen zicht op je energiebronnen en een actieplan

De Werkenergieanalyse© is een tool die inzicht geeft in het niveau van bevlogenheid (toewijding, vitaliteit en betrokkenheid) en daardoor duurzame inzetbaarheid van teams en individuele werknemers met een actieplan als resultaat.

De Werkenergieanalyse® geeft inzicht in de belangrijke zaken op zowel organisatie- en functieniveau waardoor de ontwikkeling van de medewerker en teams en de vraag naar ontwikkeling concreet gemaakt kan worden. Op basis van de analyse kunnen keuzes gemaakt worden en een coachtraject of effectieve trainingen ingezet  worden. De Werkenergieanalyse© maakt coaching meetbaar en is een sterke procesversneller. Dit is een effectieve methode om van re-actieve naar pro-actieve houding te bewegen. Door het maken van een nul- en een eindmeting krijg je duidelijk inzicht in het rendement van de interventie.

De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op het Job Demand-Resourses onderzoek van Prof. Dr Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit. Het brengt energiebronnen in kaart die te vertalen zijn naar maatwerk interventies om de duurzame inzetbaarheid en functioneren te vergroten.

Bevlogenheid en de daadkracht geven energie op de werkvloer en het werkplezier en het resultaat/de prestatie neemt toe. De Werkenergieanalyse® steunt op vier pijlers voor correcte implementatie van duurzame inzetbaarheid, namelijk:

 • Betrokkenheid
 • Goede arbeidsverhouding
 • Gezondheid
 • Ontwikkeling

De werkenergieanalyse in zetten als personeel begeleidingstool

 • Verzuimpreventie/-begeleiding
 • Voorbereiding op persoonlijk ontwikkelgesprekken
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Team functioneren optimaliseren

Mogelijke doelen werkenergieanalyse

 • Verbeteren van de energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Keuzes maken om te veranderen, ontwikkelen en al dan niet blijven
 • Doelgericht sturen van loopbanen
 • Formuleren van opleidingsbehoefte
Henk

Door de Werkenergieanalyse weet ik nu dat ik nog voldoende uitdaging in mijn werk heb in mijn huidige functie en me veel beter kan specialiseren dan nog meer gaan verbreden. Door de concreet geformuleerde acties he ik nu veel meer focus en rust gekregen.

Werkenergieanalyse® helpt optimaliseren mogelijk maken

De analyse kan eenvoudig online worden ingevuld met informatie uit dagelijks functioneren en taken. De medewerker krijgt inzicht in in zijn energie- en stressbronnen en dat wordt inzichtelijk gemaakt in een persoonlijke rapportage die wordt besproken met de coach. Dat gesprek leidt tot een actieplan.

De medewerker krijgt inzicht:

 • in zijn bevlogenheid in zijn werk
 • in zijn energiebalans
 • op waar hij wel of geen invloed op heeft
 • wat hij zinvol vindt in zijn werk

Meetbare resultaten :

 • de werkenergiebalans op taak- en functieniveau
 • flowgrafiek (betrokkenheid) op functieniveau
 • een actieplan van de werknemer
 • op termijn een eindmeting

Werkenergieanalyse®

 • Binnen 14 dagen een actieplan
 • Eindmeting na ca 3 maand

€ 495

excl. 21% btw

Werkenergieanalyse® & Follow-up actieplan

 • Binnen 14 dagen een actieplan
 • Eindmeting na ca 3 maand
 • Follow up: bespreking eindmeting en evaluatie
 • Update en aanscherpen van actieplan

€ 625

excl. 21% btw