In 2001 schreven de Utrechtse A&O psychologen Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker een pleidooi voor een positieve benadering in de arbeid- en organisatiepsychologie. Hiervoor hebben zij de Utrechtse bevlogenheidsschaal ontwikkeld.

Bevlogenheid bestaat uit:

Toewijding:Bevlogen mensen voelen zich betrokken bij hun werk, ze zijn er enthousiast over. Het kan ze iets schelen wat er gebeurt. Ze vinden het werk dat ze doen zinvol en zijn er trots op.

Vitaliteit:Wie bevlogen is, voelt zich tijdens het werk energiek, sterk en veerkrachtig. Hij/zij voelt zich zelfverzekerd, kan een stootje hebben en laat zich niet zomaar ontmoedigen.

Betrokkenheid (flow):Ten slotte gaan bevlogen mensen helemaal op in hun werk. Ze kunnen zich er goed op concentreren, vinden het uitdagend en leuk wat ze doen en vergeten vaak de tijd als ze aan het werk zijn.

De bevlogenheid (vitaliteit, toewijding en absorptie) en de daadkracht van een medewerker geeft energie op de werkvloer, op het werkplezier en het resultaat/de prestatie.

Door het toepassen van de werk-energie-analyse, gebaseerd op het Job Demands-Resources onderzoek van professor dr. Arnold Bakker van de Erasmus Universiteit, kun je de energie- en stressbronnen op zowel organisatie- als functieniveau in kaart brengen en vertalen naar maatwerk interventies om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en teams te vergroten.
Een effectieve methode om een medewerker en/of team van reactieve naar proactieve houding te bewegen. Door het maken van een nul- en een eindmeting krijgt u duidelijk inzicht in het rendement van uw interventie.

Verbeter de duurzame inzetbaarheid van de organisatie

Door een krimpende en vergrijzende beroepsbevolking zien steeds meer Nederlandse werkgevers de noodzaak van duurzame inzetbaarheid. Als werkgever, leidinggevende, teamcoach of interimmanager is het uw taak om het beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen en te implementeren. De Werkenergieanalyse® helpt hierbij. Met behulp van de Werkenergieanalyse® kunt u de duurzame inzetbaarheid optimaliseren:

 • ✓ Bepaal de huidige duurzame inzetbaarheid
 • ✓ Verbeter de energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • ✓ Stel de opleidingsbehoeften vast
 • ✓ Formuleer loopbaanstappen
 • ✓ Verhoog de bevlogenheid
 • ✓ Bepaal het beleid

Het belang van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie

In essentie draait duurzame inzetbaarheid om het beleid dat bewerkstelligt dat medewerkers tot op hogere leeftijd vitaal en gezond door kunnen én willen werken. In een maatschappij waar werknemers tot op latere leeftijd moeten doorwerken is dit van groot belang. Een correct geïmplementeerd beleid levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op. Deze werknemers dragen optimaal bij aan een productieve en flexibele organisatie.

De Werkenergieanalyse® steunt op vier pijlers voor correcte implementatie van duurzame inzetbaarheid, namelijk: 

 • ✓ Betrokkenheid
 • ✓ Goede arbeidsverhouding
 • ✓ Gezondheid
 • ✓ Ontwikkeling 

Aanpak beleid duurzame inzetbaarheid

Wanneer u duurzame inzetbaarheid wilt bevorderen is het aan u om arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden te creëren die aansluiten bij de wensen en behoeften van werknemers en de organisatie. Om hier een juiste balans in te vinden is het in eerste instantie belangrijk dat u inzichtelijk maakt wat de huidige situatie is.

Belangrijke vraagstukken om te beantwoorden zijn onder meer:

 • Zijn de medewerkers vitaal?
 • Wat motiveert de werknemers?
 • Hoe kunnen werknemers in de toekomst nog toegevoegde waarde bieden binnen het bedrijf?
 • Sluiten de ambities van de werknemer aan bij de mogelijkheden die geboden worden door de organisatie?
 • Over welke competenties beschikt de werknemer?
 • Passen de competenties bij de huidige functieomschrijving?
 • Hoe kunnen competenties nog beter worden ontwikkeld ten positieve van de organisatie?

Werkenergieanalyse® als leidraad voor een goede implementatie

Door middel van een online vragenlijst, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, geeft de Werkenergieanalyse® antwoord op onder andere bovenstaande vragen. Afhankelijk van uw wensen ontvangt uw medewerker een individuele rapportage (per werknemer) of u een teamrapportage.

Deze rapportage brengt op een praktische manier de situatie van uw medewerker in beeld. Zowel op organisatie- als functieniveau krijgt u inzicht welke energie- en stressbronnen iemand ervaart. Bovendien wordt er op een praktische en effectieve manier inzichtelijk gemaakt op welke manier de werknemer(s) vitaal, betrokken en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven en hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.

Door middel van de gegeven informatie en handvatten bent u in staat op een effectieve manier een nieuw beleid gericht op duurzame inzetbaarheid te implementeren.

Scroll naar top