Persoonlijk Leiderschap: effectief zijn door zelfontplooiing

"Ga zeilen"

empower

Ik zeg vaak: “ga zeilen”. Het is voor mij de metafoor voor vrijheid, nieuwsgierig zijn, ontdekken, uitdagingen aangaan en dus ontwikkelen en groeien. Je geeft zelf richting aan je leven, jij bepaalt zelf je richting, zet een stip op de horizon (een wens, functie, taak, carrièreswitch, huis, vakantie) en maakt een plan om het te realiseren. 

Ga zeilen” is een uitnodiging van mij aan jou om je vrij te voelen in je keuzes.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap, mijn definitie

Zelf de leiding nemen over je leven en ga voor jezelf staan.

Kort door de bocht: Zelfsturing of Eigen regie)

Persoonlijk leiderschap wat is dat?  Gewoonlijk sta je ook niet stil bij dit begrip. Er is geen wetenschappelijke betekenis van persoonlijk leiderschap, eigenlijk is het een vaag begrip. Het over je manier van presenteren, van ‘zijn’ en van daaruit handelen, ‘succesvol’ zijn. Succesvol zijn: niet in direct in de zin dat je veel geld hebt, maar dat je tevreden bent met je leven, je gelukkig voelt. Doorgaans is dat toch ‘iets’ dat zin aan het leven geeft, je iets bereikt hebt, gerealiseerd hebt, productief bent geweest.

Wil je je productiviteit verhogen, wensen realiseren, dan zijn kennis van je competenties (kennis, houding en kwaliteiten), zelfsturing, doelgerichtheid en timemanagement van belang.

Kenmerken persoonlijk leiderschap

Welke kenmerken heeft het dan?  Hieronder staan 2 uitgangspunten die je kunt herkennen als ik het heb over persoonlijk leiderschap.

  • De uitgangspunten uit het boek ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stefhen Covey zijn voor mij een vertrekpunt,  je kunt dat hier ook in terug vinden. Dit boek is een aanrader.
  • Tijdens mijn MBO opleiding, dus vroeger, heb ik het woord “zelfverantwoordelijke zelfbepaling” geleerd: Ik bepaal zelf wat ik doe en neem zelf de verantwoordelijkheid voor wat ik bepaal. Deze cirkelredenering, want je komt altijd bij jezelf uit, is voor mij een houvast in mijn leven geweest om iets te durven, mijn keuzes te maken. Deze term komt uit de pedagogiek: Doel van de opvoeding is de persoonlijke vrijheid en de opvoeding tot personen die achter hun morele oordelen kunnen staan. Een mondige persoonlijkheid. (Wikipedia) Het woord mondige persoonlijkheid, zegt iets over voor jezelf opkomen en dat past ook in persoonlijk leiderschap. 

Zelfverantwoordelijke zelfbepaling

Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je bepaalt en je bepaalt zelf waar je verantwoordelijk wilt zijn.

Als je weet waar je naar op weg bent, kun je de route bepalen.

Hieronder vind je een paar wegwijzers.

Jezelf zijn

Jezelf zijn

Wat is je authentieke zelf? In je kindertijd behoorde je tot een ‘stam’, je hebt veel geleerd, waaronder je  aan te passen, vaardigheden aanleren, toen was dat functioneel. Al dan niet bewust heb je gewoonten, waarden en normen overgenomen uit je omgeving en je eigen gemaakt. Jezelf voortdurend aanpassen aan de ander of je omgeving, en wat niet strookt met je zelf vindt, is doodvermoeiend.

Sta eens stil bij wat je heeft gevormd, welke rol je hebt op verschillende momenten, wat valt je op en wat vind je er zelf van.

Je hebt een keuze zelf invloed uit te oefenen en te handelen naar wat je zelf belangrijk vindt, je kompas. Je kompas representeert jou visie, waarden, principes, missie, richting en je geweten. De toetst je handelingen aan je kompas.

Je bent onafhankelijk en leeft naar je eigen regels. Je neemt het stuur van je leven in eigen  handen, neemt daar verantwoordelijkheid voor. Je bent je bewust van je invloed en gebruikt je invloed.

Je bent daarbij aanspreekbaar op je eigen gedrag, je staat open voor dialoog. Verantwoordelijkheid nemen is ook grenzen stellen voor dat waar je verantwoordelijk voor bent, wilt zijn.

Verantwoordelijkheid nemen is de kans op zelfvalidatie, je kwaliteiten/vaardigheden werkend maken, toetsen of betekenis geven. Dus jezelf laten zien!

  • bepaal je kompas (dat wat je belangrijk vindt)
Heldere visie en doelen

Heldere visie en doelen

Bekent van Covey is dat hij zegt: “begin met het einde voor ogen.”

Het blijkt telkens weer dat als je met duidelijke doelen doelen stelt beter presteert, dan mensen die geen doel hebben. Daarbij is het ook belangrijk dat je weet ‘waarom’ je het wilt bereiken. Steeds meer hebben mensen de behoefte aan een betekenisvol doel en dat motiveert.

Bepaal de richting van je leven, denk na over je doelen, zin van het leven of waar jij betekenis aan wilt geven. Verbeeld je je wat je bereikt wilt bereiken.

  • Bedenk eens wat je in je leven gepresteerd wilt hebben als jij, oud en wijs, terug zou kijken op je eigen leven als je 80 bent.
Zelfmanagement
Zelfmanagement

Je staat aan het stuur van je leven. Je kent je doel en waarden en daar leef je naar. Focus op je kompas/doelen.

Je maakt een planning,  rekening houdend met je doelen en rollen. Stel prioriteiten en sta daar regelmatig bij stil.

Leiderschap houdt in dat je vaststelt wat belangrijk is, management betekent dat je dat in uitvoering brengt, dat vraagt discipline. Effectiviteit, leven naar wat je waarden en principes zijn en de doelstelling waar je voor staat.

Het vraagt organisatie van jezelf om verbetering van je relaties en het bereiken van je resultaten

Timemanagement: je kent je doel, Planning om je doelen te verwezenlijken, een activiteit wordt bepaald door 2 factoren: hoe dringend zij is en hoe belangrijk zij is.

Zelfsturing: je stuurt jezelf. Leef naar je eigen programma, onafhankelijk (autonoom) en met discipline. Je gelooft dat je invloed hebt op je leven en handelt daarnaar. Werk met overtuiging je aan je groei en ontwikkeling.

Coachtraject persoonlijk leiderschap

WhatsApp