Neem leiding!

Effectieve mensen zijn constant bezig met persoonlijke ontwikkeling. Het vermogen om je eigen functioneren te beschouwen, evalueren, terugkijken op je eigen gedrag, is ontzettend belangrijk: je maakt bewuster keuzes als je meer over jezelf en eigen handelen weet. Je leert van je fouten, dat is groei, je kent je valkuilen, die kun je omzeilen, je kunt presteren omdat je weet waar je kracht ligt, je haalt je doelen omdat je ze hebt gesteld en gepland.

Hoe brengt persoonlijk leiderschap jou verder?

Persoonlijk leiderschap gaat over jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten volledig te gebruiken. Persoonlijk leiderschap ontwikkel jij door je drijfveren, ambities, kwaliteiten en valkuilen te ontdekken. Je maakt bewust en overwogen keuzes en geeft richting aan je eigen loopbaan en leven. 

De 7 eigenschappen van persoonlijke effictiviteit

Volgens managementexpert Stephen R. Covey is een effectieve leider iemand die persoonlijk leiderschap beheerst. Als jij vertrouwt in jouw eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking dan ben jij in staat om leiding te geven aan jezelf en aan anderen. Covey ontwikkelde een model met zeven eigenschappen van effectieve leiders. 

De eerste trap: van afhankelijk naar onafhankelijk

De eerste trap gaat over beheersing van jezelf. Ontwikkel jezelf tot een onafhankelijk persoon. Dat wil zeggen: laat je niet beïnvloeden door anderen en schuif de schuld niet af op andere factoren. Handel vanuit je eigen kern en ga bewust op je doelen af. Met deze eigenschappen word jij onafhankelijk:  

 • Eigenschap 1: proactief zijn
 • Eigenschap 2: begin met het eind in gedachten
 • Eigenschap 3: belangrijke zaken eerst
 1. Wees proactief:

Sommige zaken zijn niet te veranderen. Richt alleen aandacht op datgene wat jij wel kan veranderen. Jij bepaalt zelf jouw reactie op de zaken waarmee jij geconfronteerd wordt. Als jij iets wilt, moet je dat zelf actief regelen.  Assertiviteit heet dat. 

 1. Begin met het eind in gedachten:

Bedenk voorafgaand aan een project, waar jij heen wilt. Welke doelen wil jij bereikt hebben en wanneer is een project geslaagd? Met een visie over wat jij wilt bereiken, werk jij effectiever. 

 1. Belangrijke zaken eerst:

Richt aandacht op belangrijke zaken in het leven en laat jezelf niet leiden door de waan van de dag. Verspil geen tijd aan zaken die niet bijdragen aan je doelen. Strak timemanagement is essentieel. 

De tweede trap: naar wederzijds afhankelijkheid 

Als jij op zinvolle manier met anderen wilt samenwerken, moet jij niet alleen de relatie met jezelf maar ook met anderen beheersen. Met deze 3 eigenschappen zorg jij een goede onderlinge relaties: 

 • Eigenschap 4: denk in termen van win-win
 • Eigenschap 5: eerst begrijpen, dan begrepen worden
 • Eigenschap 6: synergie
 1. Denk in termen van win-win:

Gun anderen evenveel als jezelf. Erken andermans doelen, naast jouw eigen doelen. Denk na over hoe jullie beide beter worden van jullie teamwork.

 1. Eerst begrijpen, dan begrepen worden:

Zorg voor wederzijds begrip tussen beide partijen. Veel problemen ontstaan door gebrekkige communicatie. Luister eerst naar een ander, zonder direct te reageren. Begrijp eerst de beweegredenen van anderen, voordat jij zelf begrepen wilt worden. 

 1. Synergie:

Een team dat elkaar aanvult, komt tot creatieve oplossingen. Zoek naar oplossingen die recht doen aan iedereens wensen. Gebruik elkaars kracht om meer te bereiken. 

De derde trap: blijven leren en inspireren 

Om je relaties met anderen te blijven onderhouden, is het belangrijk om te blijven leren, jezelf te blijven verbeteren en anderen te inspireren. Gebruik hiervoor deze eigenschap: 

 • Eigenschap 7: zelfreflectie
 1. Zelfreflectie:

Persoonlijke ontwikkeling en relaties onderhouden is een continu proces. Reflectiegedrag van een manager is dus belangrijk. Blijf terugkijken op je eigen gedrag en verbeter jezelf op zaken als je houding, je focus en je balans.

WhatsApp