NL leert door

Ik werd gegrepen door het nieuws deze week en dacht terug aan mijn tijd, net van school en de crisis van 1980. Ik weiger mij te verleiden tot negativiteit, maar  wordt er niet vrolijk van. Daarom ook dit bericht. We zijn hard op zoek naar positiviteit en opnieuw richting geven.  NL leert door hielp daarbij op individueel niveau.

Op 1 september werd het aantal van 22.000 deelnemers bereikt. Velen grijpen naast de subsidie en de coaching, hulp, kennis die ze graag wilden ontvangen om hun loopbaan een vervolg te geven.

Kijk door het nieuws heen en zoek je kans

In dit filmpje een aantal berichten van deze week  31 augustus- 5 september 2020. Laat je niet leiden door dit sentiment.

Deze tijd geeft ook kansen en je moet ze willen grijpen. Kijk door het nieuws heen. Je hebt keuzes en je moet ze maken. Heb het lef om uit je schaduw te treden, met je kop boven het maaiveld uit te komen. Geef kleine verlangens een kans. Wacht niet, je kan het.

Op krapteberoepen.nl kun je beginnen je plan te plan te maken en scholing is beste kans op aansluiting houden op de arbeidsmarkt.

 

Kosten voor opleidingen, vergoedingen:

Bron NCOI

Subsidieregeling praktijkleren

Gaat u een MBO of technische HBO-opleiding volgen op kosten van uw werkgever? Dan komt uw werkgever via de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Transitiebudget

Vanaf 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding vervangen door het transitiebudget. Dit budget kan worden ingezet voor scholing, zodat u na ontslag gemakkelijk(er) een nieuwe baan vindt. 

Belastingvoordeel particulieren

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan kunt u jaarlijks tot € 15.000,- aftrekken van uw inkomstenbelasting voor studiekosten van uzelf of  uw fiscale partner. Deze regeling geldt ook voor de kosten van een EVC-procedure. U mag alleen de kosten opgeven die boven de € 250,- liggen.

Levenlanglerenkrediet

De overheid wil mensen stimuleren om te blijven leren (leven lang leren). Vanaf september 2017 kunt u voor deeltijd HBO- en Masteropleidingen van NCOI Opleidingen geld lenen bij de overheid. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Ook als u een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na uw Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden. 

Stagefonds

Biedt u studenten van zorgopleidingen stageplaatsen aan? Dan komt u als stageaanbieder mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Stagefonds zorg). Het doel van deze regeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het  verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het gaat om stageplaatsen voor onder meer de verpleegkundige, verzorgende, doktersassistent, apothekersassistent en tandartsassistent. Deze regeling is voor MBO van toepassing voor de zogenoemde BBL-route, die NCOI kan verzorgen op basis van incompanygroepen. Voor HBO is deze subsidie mogelijk op basis van duale, deeltijd- en voltijdopleidingen die zowel incompany als via open inschrijvingen worden aangeboden. U ontvangt
dan (achteraf) een bijdrage van de overheid voor de kosten van de stagebegeleiding. De hoogte van de subsidie hangt af van het vastgestelde subsidieplafond, de opleiding en opleidingsvariant. We informeren u graag over de mogelijkheden.

SectorplanPlus

In de zorg en welzijn is veel behoefte aan goed opgeleid personeel. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidie SectorplanPlus in het leven geroepen. Deze subsidie is voor opleidingen voor nieuwe medewerkers, met ontslag bedreigde medewerkers, medewerkers die willen doorstromen en voor praktijk-/werkbegeleiders. Hoeveel subsidie uw organisatie krijgt, is afhankelijk van de zwaarte en duur van de gekozen opleiding.  Bekijk hier welke opleidingen in aanmerking komen.

Subsidie krapteberoepen

Bent u werkzoekende? Dan kunt u zich voordelig laten omscholen binnen een aantal sectoren, zoals ICT, techniek of zorg. Hierin is namelijk een groot tekort aan personeel. Met een opleiding zal u in deze sectoren dan ook snel een baan vinden. Vraag de subsidie bij het UWV aan en laat u via het UWV inschrijven. Bekijk snel bij welke opleidingen u de subsidie krapteberoepen kunt krijgen.

Lerarenbeurs

Bent u docent en wilt u zich verder ontwikkelen? Wellicht biedt de lerarenbeurs u de mogelijkheid om met een aantrekkelijke subsidie stappen te zetten in uw carrière. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de lerarenbeurs op de website van DUO

Subsidie korte scholingstrajecten VO

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (VO) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet  de juiste bevoegdheid voor heeft, kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort  scholingstraject te halen. Dit is de subsidie korte scholingstrajecten VO. U krijgt het bedrag dat u voor het opleidingstraject betaalt als subsidie, met een maximum van € 6.000,-. Voorwaarde is dat DUO uw aanvraag binnen 8 weken na uw eerste cursusdag binnen heeft. Meer informatie vind u op duo.nl.

Teambeurs primair onderwijs

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van Masteropgeleide leerkrachten meer en duurzamer in te zetten ten behoeve van schoolontwikkeling. Het vertrekpunt voor het volgen van een Masteropleiding is een ontwikkelingsvraagstuk van de school
en/of bevoegd gezag. Leerkrachten volgen met subsidie een Masteropleiding in teamverband, waardoor zij samen kunnen reflecteren en ook na de opleiding een kritische vakgenoot hebben binnen de school of het schoolbestuur. De leerkrachten krijgen vanuit de Teambeurs een jaar lang
na de opleiding de tijd om aan het ontwikkelvraagstuk te werken. Ook andere leerkrachten in het schoolteam, die geen Master volgen, kunnen met deze subsidie meer betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling. De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit 2 onderdelen waarvoor u apart subsidie kunt ontvangen. Het eerste onderdeel is subsidie voor het volgen van een Masteropleiding in teamverband en kennisdeling binnen de eigen school. Het tweede onderdeel is subsidie voor het samen met NCOI Opleidingen ontwikkelen van een nieuwe Masteropleiding die gericht is op teams van leerkrachten en teamontwikkeling. Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vraagt, samen met een team van leerkrachten en betrokken schoolleider(s), de subsidie voor het volgen van een Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding aan. Meer informatie vindt u op duo.nl.

Tegemoetkoming leraren

Wanneer u geen recht heeft op reguliere studiefinanciering of levenlanglerenkrediet, kunt u een Tegemoetkoming leraren aanvragen. Dit is een gift van de overheid, bedoeld voor studenten die een PABO-opleiding gaan doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs. Meer informatie vindt u op duo.nl.

Geef een reactie