20 jaar ervaring in re-integratie, training en coaching

in 2016 ben ik gevraagd voor een klus, toen heb ik viacoach opgericht

Ik..

Een brug slaan voor wat was en wat komen gaat

U

M

U

1/3 .

Een goede match medewerker en functie

Optimaal .

Meer

Bevloge

 concreet prioriteiten-/actieplan.

Wat is de toegevoegde waarde van ViaCoach?

ViaCoach heeft één doel: De organisatie en zijn medewerkers 100% ‘fit’. Werkplezier en rendement gaat samen, versterken elkaar.
Werken aan ‘Fit’, is werken aan verbinden van individuele persoonskenmerken met organisatie -/functiekenmerken en taakeisen, matching.
‘Organisatie fit’ bestaat het samenhangend geheel tussen bestaansrecht, leefbaarheid en inrichting. De kunst van het managen is: afstemmen. ViaCoach is daar ondersteunend in.

Mensen en organisaties kunnen niet zonder elkaar. Hoe mensen en beroepen/functies zich tot elkaar verhouden is van invloed op prestaties. Dit betekent dat ViaCoach zich inzet voor goede onderlinge samenhang en verbinding van mens/organisatie en taken/competenties. De Werkenergieanalyse® wordt bij de start van elk traject ingezet omdat je medewerker zelf de energieanalyse invult. Op basis van zijn eigen gegevens komt de analyse tot stand, de uitkomst is een reële  weergave van hoe het is en de basis voor de oplossing.

Coachen

Een coachingstraject kun je zien is een reis die je aangaat. Je hebt een doel, je vertrekt en onderweg sta je voor uitdagingen en zie dingen die niet eerder (zo) hebt gezien. Het levert je altijd wat op.

Scroll naar top