Marja Ritsema, handelend onder de naam ViaCoach, gevestigd aan Begoniastraat 9, 9404RZ Assen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.viacoach.nl.

Doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of je jou persoonsgegevens verstrekt worden persoonsgegevens verwerkt. ViaCoach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk en voor het doel, waarvoor je gegevens verstrekt, worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

ViaCoach gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten diensten te leveren.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

ViaCoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

• Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

• NAW-gegevens van de contactpersoon;

• E-mailadres van de contactpersoon;

• Telefoonnummer van contactpersoon;

• IP-adressen.

Voor bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk volg ik de richtlijnen van de beroepsvereniging Noloc zoals is vastgelegd in de algemene voorwaarden Noloc.

Onze computers en kantoren zijn voorzien van beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en verandering van informatie in ons bezit te beschermen. Ik committeer me aan verantwoordelijk data management.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@viacoach.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

BEVEILIGING

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ik maak gebruik van SSL certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@viacoach.nl

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je device. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies) Meer informatie over de

gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics. ;

• het mogelijk maken  om je te herkennen bij een volgend bezoek.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van ViaCoach, dan kunt je contact met mij opnemen. Ik help je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.