Werk verzuimen door ziek zijn, dat is ziekteverzuim en kan ieder overkomen. Ziekteverzuim is een kostenpost voor de werkgever, de loondoorbetaling, het drukt op het rendement en belast de organisatie wat werkdruk geeft. Het verminderen van het verzuim levert veel voordelen op.

Heb je inzicht in de factoren van arbeid, arbeidsomstandigheden die ten grondslag liggen aan  het verzuim?  Inzicht biedt aanknopingspunten voor effectief beleid op terugdringen van verzuim. Wat is je verzuimpercentage? Deze vraag is natuurlijk gericht aan de werkgever, maar ook voor de werknemer is bewustwording op verzuim een goede zaak.

De Arbobalans van 2020 ( Bron:TNO) vermeld verzuimcijfers 2019 van 47% van de werknemers verzuimt en 47% van de verzuimdagen is werk gerelateerd. De Nederlandse werknemer verzuimd gem. 4,5 van de 100 dagen ofwel 1,2 keer per jaar. Er zijn sectorverschillen. 

Er zijn 4 verzuimredenen:  psychische klachten, (overspannenheid en burn-out) (27%) en klachten aan het bewegingsapparaat (24%), gevolgd door griep/verkoudheid (12%) en overig verzuim(24%). Het ziekteverzuim percentage van vaste medewerkers is het hoogst (5%).  

Van het aandeel werk gerelateerd verzuim (47%) van het totaal aantal verzuimdagen is 27% toe te schrijven aan psychosociale arbeidsbelasting, ruim de helft van alle werk gerelateerde verzuimdagen.  Er is dus winst te halen op het werk gerelateerd ziekteverzuim.

Verzuim door PsychoSsciaal Arbeidsbelasting  zijn vanwege de lange duur  verantwoordelijk voor de hoogste kosten, werkdruk en werkstress nemen nog steeds toe, vanaf 2014. Bl z11 Kosten van verzuim door Fysieke arbeidsbelasting, zoals zwaar werk, repeterend werk zijn overwegend lager.

 

psycho sociaal werk gerelateerd ziekteverzuim. Waar hebben we het over?

  • Werkdruk  wordt nog steeds als belangrijk risico gezien en werknemers geven aan dat er nog steeds de meeste behoefte is aan maatregelen hiertegen. Werkdruk definieer ik hier als een combinatie van hoge taakeisen en weinig autonomie (weinig regelmogelijkheden) in het werk. Bl 60

Hieronder vind je een tabel Invloeden op belastbaarheid door arbeidsomstandigheden  2020 Bron TNO

 

WhatsApp