Plan je loopbaan

Waar sta jij over 5 jaar?

Je had het gisteren al willen doen, daarom doe je het vandaag

Je had het gisteren al willen doen, daarom doe je het vandaag

persoonlijk ontwikkelplan

Dromen waarmaken

Voeg je koptekst hier toe

Persoonlijk ontwikkelplan

Werkgever en werknemer hebben een gedeelde verantwoordelijkheid op duurzame inzetbaarheid. Dit laat zich zien door gezamenlijke verantwoordelijkheid van het op peil houden van de kwaliteit en productiviteit, Dit wordt gedragen door deskundigheid, vakbekwaamheid en betrokkenheid. Steeds meer sectoren heeft in de CAO’s een plek voor duurzame inzetbaarheid, steeds meer bedrijven zetten daar ook eigen acties op.

Induviduele profesionalereing

de plek je profesionaliering te organisren is je persoonlijk ontwikkelplan, loopbaanplan.

Je kan de ambitie hebben om binnen de organisatie naar een andere functie te groeien of een specialisatie te ontwikkelen. Er zijn voortdurend nieuwe trends, ontwikkelingen, dat geeft ook kansen om te specialiseren. Het kan ook zijn dat je vervolg stap in een andere organisatie ligt, wat ga je dan doen om daarin je verlangens, loopbaanplan, waar te maken.

Persoonlijk ontwikkelplan

Een belangrijke voorwaarde om te werken, je inzetbaarheid is je deskundigheid en vakbekwaamheid. Professionalisering is dan een belangrijk onderwerp. Het vraagt daarom aandacht, maar krijgt het ook de aandacht de het verdient. Wat …….moet plaatsvinden?

Besprken met lg.

Je hebt een bepaald loopbaanperspectief, een stip op de horizon, een al dan specifiek beschreven doel, bestemming. Je loopbaanplan, hieraan moet je af en toe aan toetsen of je in de goede richting bezig bent, het persoonlijk ontwikkelplan maakt de ontwikkeling van je loopbaanplan concreet.

Afspraken vastleggen

Beoogde loopbaanperspectief en hoe daaraan een bijdrage te leveren.

Wat betekent het wat betreft de toe te delen werkzaamheden en scholing.

Planning, termijnen

Afspraken over kosten, verlof, stage. Afweging van belangen bij uitvoering van pop, verdeling van kosten

Verantwoording, resulaat

WhatsApp