(Loopbaan)coaching voor mensen die:

 • Inzetbaar willen blijven in de toekomst
 • Hun positie willen verbeteren, maar niet weten hoe
 • geen plezier en voldoening meer ervaren in hun werk
 • bij dreiging van ontslag, ontslag hebben gekregen en een nieuwe baan zoeken
 • zichzelf beter willen leren profileren
 • competenties willen vergroten, persoonlijk effectiever willen zijn.
 • Meer in balans willen zijn.

& Organisaties die

optimaal evenwicht willen tussen opbrengst (productie) en inzet (personeel) en daarbij zich bewust zijn van risico’s  en kansen van de gezondheid, welzijn en competenties van hun medewerkers en willen investeren in de ontwikkeling van medewerkers.

 • Omdat het naar buiten, klanten uitstraalt (imago en kwaliteit)
 • Omdat het zich terugbetaald, minder verzuim en verloop (kostenbesparing en productiviteit)
 • Omdat het de continuïteit waarborgt (bestaansrecht en rendement)
 • Omdat medewerkers zich veilig voelen, tevreden zijn. (verantwoordelijk beleid, pro-actief)
 • Omdat het uitvoering geeft aan Arbowet en/of Wet Poortwachter

Wat is de toegevoegde waarde van ViaCoach?

ViaCoach heeft één doel: De organisatie en zijn medewerkers 100% fit. Werkplezier en rendement gaat samen, versterken elkaar. ViaCoach zet zich in voor verbinding op competenties.

Werken aan ‘Fit’, is werken aan verbinden van individuele persoonskenmerken met organisatie-/functiekenmerken en taakeisen, matching. ‘Organisatie fit’ bestaat het samenhangend geheel tussen bestaansrecht, leefbaarheid en inrichting.  De kunst van het managen/coachen is: afstemmen.

Mensen en organisaties kunnen niet zonder elkaar. Hoe mensen en beroepen/functies zich tot elkaar verhouden is van invloed op prestaties. Dit betekent dat ViaCoach zich inzet voor goede onderlinge samenhang en verbinding van mens/organisatie en taken/competenties.

Scroll naar top