Duurzame inzetbaarheid Leren & ontwikkelen

Ik kan het niet mooier maken, het leven is ontwikkelen, groeien, en daar hoort leren bij. Door te investeren in ontwikkeling van je medewerkers, investeer je in marktwaarde, probleem oplossend vermogen.

Een leven lang leren: relevant blijven

Doorlopend zijn er veranderingen, kijk maar eens naar de groei van de mobiele telefoon naar de smartphone in 20 jaar. Als we in diezelfde snelheid doorontwikkelen, wat hebben we dan over 20 jaar? Deze groei gaat ook over alles, bijv.  gezondheidszorg, mobiliteit, automatisering, robotisering enerzijds, anderzijds zijn er ook ontwikkelingen die zorgen geven, bijv. klimaat, milieu, verhoudingen vraag en aanbod, crisissen als pandemie dat vraagt ook ontwikkeling.

Met het komen van bijvoorbeeld de smartphone worden er ook andere vaardigheden gevraagd en er zijn producten verdwenen naar het museum. Mee willen doen, is relevant blijven. Dus: blijven leren en ontwikkelen.

Hier begint de ontwikkelvraag voor de medewerker, de keuze om een richting te kiezen, tijdig te schakelen, zijn drijfveer te leren kennen en weten in welke richting hij zich wil ontwikkelen en zijn werk vinden. Want hier begint het.  

De grote uitdaging is, denk ik, de technologische ontwikkelingen omarmen en met nieuwe toepassingen mee te groeien. De snelheid van vervangen lijkt ook steeds groter te worden, dat vraagt ook flexibiliteit.

Organisaties, bedrijven blijven innoveren en concurreren. Doorlopend worden er andere vaardigheden gevraagd, omgevingen worden complexer en uitdagender.  Er worden andere eisen gesteld aan de medewerker en dus is er een ontwikkelvraag.

Doelen van werknemers om onderwijs te volgen: 

  • Om kansen  op het werk te vergroten
  • Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het huidige werk
  • Om mijn huidige werk beter te kunnen doen.
  • Vanuit loopbaanperspectief gezien, stel ik graag de vraag: waar ligt je interesse, welk probleem wil je oplossen, wie je helpen of wat wil doen?
  • Waar gaat jou motortje sneller van lopen?

Marktontwikkelingen bijhouden

Waarde creëren, is bestaansrecht, er toe doen. Dat geldt voor werkgever en werknemer. Van belang is dat ieder zich ervan bewust is dat relevant blijven de enige kans is mee te blijven doen. Stilstand is al snel achteruit gang. Stimuleer een houding om te ontwikkelen en daarnaar te handelen, waarbij tegelijkertijd de vraag gesteld wordt; wat vind je leuk, interessant?

  • Vaak staat er een grote olifant in de kamer, als het gaat om wat iemand goed kan. Iedereen ziet behalve de persoon zelf. Leren is ook de medewerker zichzelf de vraag laten stellen: wat ga ik doen vandaag, of wat heb ik gedaan vandaag? En: wat ga ik leren vandaag of heb ik geleerd en waar ben ik goed in?
  • Betrek je personeel  bij het waarmaken van ‘dat’ waar de organisatie voor staat, beloofd en belangrijk vindt. Verbind dit met leren en ontwikkelen van je medewerkers.
  • Welke kennis en vaardigheden ben je in de toekomst nodig? Communiceer dit met je medewerkers om hen duidelijk en richting te geven over de toekomst van hun werk.
  • Stimuleer leergedrag en kennisoverdracht.

Persoonlijk ontwikkelplan

Van belang is om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en dat medewerkers met de organisatie meegroeien een goede match met de organisatie te houden. Functionerings-/beoordelingsgesprekken zijn momenten van reflectie, maar ook van vooruit kijken.

  •  

Neem in de voorbereiding tot een functionerings-/beoordelinggesprek een loopbaan ontwikkelgesprek mee, een sparringspartner die ook even de spiegel voorhoudt en/of de medewerker zijn visie kan toetsen. Dit is een goede voorbereiding op deze gesprekken, voor de medewerker werkt dit werkt pro-actief omdat hij zelf de regie neemt, ziet dat hij keuzes kan maken. Zie ook talentmanagement  en loopbaanonderhoud.  

WhatsApp