Duurzame inzetbaarheid Vitaliteit en Gezondheid

Werken zit in onze natuur, werk is een onderdeel van het bestaan. Het geeft een stabiel inkomen, je ontwikkelt sociale connecties en het draagt bij aan zingeving van je leven. Werken is gezond en tegelijkertijd heeft werken invloed op je gezondheid. De mate van werken is van invloed op je gezondheid en hangt af van factoren als wel of geen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, de mate autonomie, sociale steun, de werkdruk die je ervaart, het niveau van werkzaamheden en de waardering die je krijgt.

Vitaliteit is ‘dat’ wat alles op een hoger plan zet, werkplezier, prestaties, team functioneren, vitaliteit straalt.  Het zorgt voor hogere productiviteit, hogere betrokkenheid en dus minder ziekteverzuim.

Wat is vitaliteit en gezondheid

Vitaliteit, met de elementen; motivatie, energie, veerkracht, de drive ‘meer uit het leven willen halen’ en weten wat de richting is.  Vitaliteit zegt iets over  positiviteit, levenskracht, zin hebben in… Een gezonde en veilige werkomgeving draagt daaraan bij. Vitaliteit is een bouwsteen voor je personeel en organisatie. 

Gezondheid is een privézaak, echter daar waar werken de gezondheid beïnvloedt, doet het ertoe. Een gezonde werkomgeving draagt in belangrijke mate bij aan werkplezier, presteren  en succesvol zijn. We onderscheiden fysieke, psychische  en mentale gezondheid. Wat bied jij je personeel aan dat een gezonde werkomgeving bijdraagt?

Werk dat bij iemand past en leuk vindt en waarbij je medewerker ambitie kan uiten of kan werken aan zijn loopbaanperspectief, draagt bij aan zingeving van het leven, geluk en met positieve gevolgen voor de algemene gezondheid. 

Is je medewerker vitaal, je team vitaal dan straalt dat af op het team, kwaliteit, productie en prestatie.

Vitaliteit gaat niet alleen over hoe iemand zijn werk doet, hoeveel werk iemand moet verrichten, maar ook over wat de werkgever als normen stelt. En, hoe ga je met elkaar om? De balans werk en ontspanning, waar liggen de grenzen van werk en vrij zijn? Is er hulp als privé problemen iemands functioneren onder druk zet (schulden of andere zorgen).

Werk is niet altijd leuk, maar een bepaalde mate van stress is gezond, stelt een uitdaging en groei. Als stress je in de weg gaat zitten heb je een aandachtspunt. Echter een op de drie medewerkers kan niet omgaan met stress  en lastige situaties, gerelateerd aan het werk, zonder in te leveren op motivatie. Daar zit al een aandachtspunt.

Een vitale organisatie heeft  het vermogen positief te reageren op tegenslagen en de productiviteit van de medewerker te verhogen.

Weet je dat:

1 op de 3 ziekmelding stressgerelateerd is

1 op de 3 medewerker zich onderbenut voelt

1 op de 10 medewerker problemen heeft met de combinatie werk en privé

Bron: TNO

Investeren in vitaliteit van personeel is productiviteit verhogen

Een gezonde werkomgeving is een voorwaarde om goed te functioneren en presteren. Een gezonde werkomgeving is een omgeving die de gezondheid van de werknemers niet belast en draagt bij aan motivatie en productiviteit.

Uit de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden 2020 blijkt dat werknemers  psychosociale arbeidsbelasting ervaren met burn-out tot gevolg. De oorzaken worden zijn: ervaren van lage autonomie, hoge taakeisen en weinig sociale steun.

Je hebt als organisatie en leidinggevende direct invloed op het welbevinden van je medewerker. Investeren in bijv. werksfeer en je medewerker ligt met name in de benadering ervan. Duidelijke communicatie en afstemming op de behoeften van medewerkers is essentieel. In de basis zijn er 3 factoren van belang voor vitale medewerkers:

  • een fundamenteel gevoel van veiligheid op het werk
  • een sterk gevoel van verbondenheid met de organisatie
  • het aanpassingsvermogen en de motivatie die je nodig hebt om je volledige potentioneel te benutten

Investeren in vitaliteit verbind je medewerker met je organisatie, verhoogt de motivatie en betrokkenheid.

Voor een hogere productiviteit kun je je medewerkers het beste uit zichzelf in beweging laten komen. Vraag daarom waar zij kansen zien om efficiënter te werken. Vaak hebben zij waardevolle ideeën. Geef ze de verantwoordelijkheid en ruimte hiermee aan de slag te gaan. Dat werkt stimulerend en verhoogt de productiviteit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

wat minder personeelsverloop oplevert en wervings-/inwerkkosten bespaart.

WhatsApp